KOLEKSİYONLAR​Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Atatürk’ün emriyle, Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nin üniversiteye nakli ve fakülte kitaplıklarındaki eserlerin bir araya toplanması sonucu oluşturulmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasından bu yana çeşitli adlarla anılan kütüphane (Nadir Eserler Kütüphane ve Müzesi, Kitap Sarayı, Nadide Eserler Kütüphanesi vb.) şu anda İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Nadir Eserler Kütüphanesi olarak bilinir. 1999 İstanbul depremiyle uzun bir süre kapalı kalan kütüphane, 2003 yılında Rektörlük binasında hizmete açılmış, restore edilen binasının tamamlanmasıyla da 2006 yılında yeniden eski yerine taşınmıştır.

Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Saray Kütüphanesi’nden gelen ve dünyada tek nüsha olan değerli kitapları, padişah yazması divanlar ile o dönemin birçok önemli şahsiyetinin kitap koleksiyonları ve II. Abdülhamit döneminin önemli bir arşivleme çalışması olan 36.585 adet fotoğrafla önemli ve tanınan bir koleksiyona sahiptir. Nadir Eserler Kütüphanesi’nde 9943 Türkçe yazma, 6967 Arapça yazma, 1618 Farsça yazma ve diğer dillerde (Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rusça, Rumca, Ermenice, Arnavutça) 81 adet yazma olmak üzere, toplam 18.606 adet yazma eser, 25.375 adet Osmanlıca matbu kitap, 693 baskı albüm, 911 albüm, 1350 harita, 212 müzik notası, 554 gazete, 345 dergi, 28 hat ve levha, 4300 adet Latin harfli kitaplar bulunur.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 455 57 83/10273 Faks: 0 (212) 455 57 84

Açık Olduğu Saatler:

Kütüphane; üniversite öğrencileri, yüksek lisans ve doktora çalışması yapan öğrenciler ile araştırmacılar ve öğretim üyelerine mesai saatleri içinde 08:30-16:15 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-mail Adresi: kutuphane@istanbul.edu.tr


Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

Astronomi Enstitüsü’nden, Astrnomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne uzanan sürece en önemli katkıyı yapan Ord. Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg adına düzenlenen astronomi koleksiyonu, 1933 yılından itibaren kullanılan astronomi aletlerini bünyesinde barındırır.

Koleksiyonun Yeri:


İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 34119 Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 440 00 00 / 10294-10282


Açık Olduğu Saatler: Teşhir tanzim düzenlemeleri devam ettiğinden ziyaretçiye kapalıdır.


Ziyaret Ücreti:-


E-mail adresi:-


Web sitesi:-

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Koleksiyonu, 1933 yılında Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından toplanmaya başlanmış, Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu tarafından geliştirilmiştir. Koleksiyonda eski tıbbi ve cerrahi aletler, mermer ilaç havanları, Yıldız Porselen Fabrikası’nda Hamidiye Etfal Hastanesi için yapılmış değerli ilaç kapları gibi 1609 adet eski obje, en değerlisi 15. yüzyılda Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından yazılmış Cerrahiyetü’l-Haniye (Cerrahi Hastalıklar ve Uygulamalar) olan 244 adet el yazması kitap ve 36 adet nadir eser niteliğinde kitap bulunmaktadır.

Tıp tarihine ait obje eserlerin koleksiyonu gibi, 1933 yılında Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından toplanmaya başlanan ve Prof. dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu tarafından geliştirilen bir kitaplık da bulunur. Bu kitaplıkta, 18.000 adet Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca basılı tıp kitapları, Fransızca Gazette Medicale d’Orient serisi ve Türkçe süreli yayınlar vardır.

Koleksiyonun Yeri:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı Hulusi Behçet Kütüphanesi, Kat 2, 34093 Çapa/İstanbul

Telefon: 0 (212) 414 22 86/32333

Açık Olduğu Saatler: Binanın restorasyonu nedeniyle ziyaretçiye kapalıdır.

Ziyaret Ücreti:

E-mail Adresi:

Web Sitesi:

 

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılan yapı, Ressam Feyhaman Duran ve eşi Güzin Duran’ın Süleymaniye’de yaşadıkları evdir. Bu ev tüm eşyası ve koleksiyonları ile birlikte 1969 yılında sahipleri tarafından İstanbul Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.

Koleksiyonun Yeri:

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi

Beyazıt/İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00/10224

Açık Olduğu Saatler: Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi restorasyon nedeniyle kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresi: –

Web Sitesi: –


Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:​
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumunun kuruluşu 1945 yılına dayanır. Tıp Fakültesine bağlı Eczacı Okulu’nda Farmakognozi Kürsüsü içinde Türkiye’nin tıbbi bitkilerinden örnekler toplanarak oluşturulan bu herbaryum, 1964 yılında Farmasötik Botanik Kürsüsünün kurulmasından sonra 7760 bitki örneği ile bu kürsüye devredilmiştir. Bugün Farmasötik Botanik Anabilim Dalına bağlı olarak çalışmalarını yürüten herbaryum 1956 yılında uluslararası kodu olan ISTE kısa adını almıştır. Eczacılık Fakültesi içinde olması nedeniyle tıbbi bitkilerin ve konumu itibariyle İstanbul ile Trakya bitkilerinin çok iyi temsil edildiği ISTE’deki kurutulmuş bitki örneklerinin yaklaşık %95’i Türkiye’den toplanan örneklerdir. 90.000 civarında kurutulmuş bitki örneği bulunan koleksiyonda, 87 adet tipus (ilk adlandırılan tür örneği) ve 122 adet tip örneği fotoğrafı ve Türkiye florasındaki monotipik (tek tür) endemik cinslerin tümü yer alır.​


Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, C Blok 2. kat 34116, Beyazıt/İstanbul


Telefon: 0212 440 00 00/13577 Faks: 0212 44 02 75


Açık Olduğu Saatler: Randevu almak koşuluyla bilimsel çalışmalar için hafta içi 08.30-17.00 saatleri arası açıktır.


Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresi: akaline@istanbul.edu.tr (Randevu için)


Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı’na bağlı Herbaryum, 1930’lu yılların sonuna doğru, o yıllarda bu fakültede görev yapan Alman botanikçi Prof. Dr. A. Heilbronn tarafından kurulmuştur. Hemen hemen aynı yıllarda Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde Prof. Dr. K. Krause tarafından kurulan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK) ile birlikle 1933 yılında çıkarılan üniversiteler kanunu ile oluşturulan üniversitelerde kurulan ilk iki herbaryumdan biridir.. Herbaryum, 1956 yılında uluslararası kodu olan ISTF kısa adını almıştır.

Herbaryumun en değerli koleksiyonu 1908 yılında, o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan Lut Gölü (Dead Sea) çevrelerinden toplanıp Saray’a hediye edilen bitki koleksiyonudur. 238 bitki örneğinden oluşan bu koleksiyon, saray amblemi ve padişah tuğrası taşıyan 18 kadife kutu içinde muhafaza edilmektedir. 40.000’i aşkın bitki örneği bulunan herbaryum bilimsel çalışmalara açıktır.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı 34134 Süleymaniye-İstanbul

Telefon: 0212 455 57 00/15011

Açık Olduğu Saatler: Herbaryum, ulusal ve uluslararası araştırmacılara randevu almak koşuluyla açıktır.

Ziyaret Ücreti:-

E-mail Adresi: erol@istanbul.edu.tr (randevu için)

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

İstanbul Üniversitesi İletişim Koleksiyonu’nda, Osmanlı döneminden başlayıp günümüze uzanan süreçte yayınlanmış Osmanlıca ve Latin harfli gazete ve dergiler, radyo, TV ve sinema alanında kullanılan film projeksiyon cihazları, ses kayıt cihazları, montaj masaları ile Yeşilçam döneminin nostaljik havasını yansıtan eski film kameraları, fotoğraf makinaları, baskı ve dizgi makineleri, pres aletleri yer alır. Koleksiyon, Türk gazeteciliğinin başlangıçtan günümüze geçirdiği aşamaları, basım tekniklerinin ve radyo, televizyon, sinema alanında kullanılan elektronik cihazların teknolojik gelişimini yakından görme imkânı veriri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Koleksiyonu, toplumun iletişim tarihini canlı örnekler aracılığıyla yakından tanımalarına, yayıncılığımızın dünü, bugünü ve geleceği konusunda doğru değerlendirme yapabilmelerine imkân veren niteliktedir.

İletişim koleksiyonu, İstanbul Üniversitesi ana web sayfası İletişim Fakültesi, “İletişim Galerisi” başlığıyla sanal olarak üç boyutlu gezilebilmektedir.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü İletişim Fakültesi Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sokak 34116 Beyazıt – İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 52 57/12702 Faks +90 (212) 440 03 03

Açık Olduğu Saatler:-

Ziyaret Ücreti:-

E-mail adresi: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr

Web sitesi: http://iletisimgaleri.istanbul.edu.tr/

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı: 

Koleksiyonumuz sergi ve bilimsel koleksiyonların bulunduğu iki alandan oluşmaktadır. Zooloji koleksiyonunun sergi bölümü 120 m2′ lik bir alan içinde yerleşmiştir. Yaklaşık olarak 1500′ ü böcek olmak üzere koleksiyonda 2034 tür sergilenmektedir. Sadece ülkemize ait hayvan örnekleri değil bunların dışında da hayvan örneklerini görmemiz mümkündür. Alaska geyikleri, aslan, pars, Anadolu parsı, bozayı, karınca yiyen, yarasa, şempanze, ve bunlar gibi birçok memeli hayvan ve 143 kuş türü görülebilmektedir. Bilimsel koleksiyon bölümünde Türkiye denizlerine ait dip materyalleri, Türkiye yarasaları, gündüz ve gece kelebekleri, çeşitli böcek gurupları, Gastrapoda örnekleri diğer memeli ve kuş örnekleri bulunmaktadır.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Telefon: 0 (212) 455 57 00

Açık Olduğu Saatler: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binası inşaat çalışmaları nedeniyle kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: 

E-mail Adresi: oozulu@istanbul.edu.tr, mukilic@istanbul.edu.tr


Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:​
Hidrobiyoloji koleksiyonu balık, omurgasız hayvanlar, balık yumurta ve larvalarından oluşmaktadır. Bünyesinde barındırdığı 17 adet holotip nedeniyle önemli bir koleksiyondur.

Koleksiyonun Yeri:

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Telefon: 0 (212) 455 57 00

Açık Olduğu Saatler: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binası inşaat çalışmaları nedeniyle kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail adresi: mozulu@istanbul.edu.tr

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü’ne ait koleksiyon, röntgen ışınlarının keşfedildiği 1895 tarihinden sonra ülkemizde kullanılan ve bu tarihten itibaren titizlikle muhafaza edilen radyoloji materyalinden oluşur. Bu radyoloji materyalinin bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminden, bir kısmı Cumhuriyetin kuruluş döneminden ve diğerleri 1935 yılından sonra satın alınan ya da Alman Hükümetince bağışlanan malzemelerdir. Koleksiyon, 1953-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Radyofizik Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Seyfettin Kunter’in titiz çalışmaları sonucu muhafaza edildiğinden onun adıyla anılır.

Koleksiyonda, Hıttorf-Crookes katod ışını tüpleri, gazlı Röntgen ışını tüpleri, sıcak katodlu coolidge X ışını tüpleri, kenetronlar, radyoterapi ilk döneminde kullanılan dozimetreler, iyon odaları, radyum tedavisinde kullanılan metalik aplikatörler, radyum kaynakları ve Radyoloji fiziği eğitiminde kullanılan cihaz ve aletler, ölçüm cihazları, nükleer tıp cihazları ve bu cihazlara ait elektronik kompenentleri, Co-60 Teleterapi, Lineer hızlandırıcı, diagnostik, GE Röntgen sathi tedavi cihazı komple, Philips Super DN Röntgen cihazı imaj şiddetlendirici tüpü, Westinghouse Röntgen cihazı imaj şiddetlendiricisi tüpü, Chisobalt 2B Co–60 Telecobalt cihazı kontrol masası, Magnetron microwave tüpü ve elektronik parçaları, Siemens Gammatron- I Co-60 Telecobalt cihazı MLC kolimatörü ve Siemens Mammomat Mamografi cihazı tüpü gibi yaklaşık 100 yıllık Radyoloji malzemesi bulunur.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çapa/İstanbul

Telefon: 0 (212) 414 24 34 Faks: 0 (212) 534 80 78

Açık Olduğu Saatler: Koleksiyon, mesai saatleri içinde, randevu alınmak koşuluyla ziyaretçiye açıktır.

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-mail Adresi:

Web Sitesi:


Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

Birimin 1970 tarihinde kuruluşundan bu yana denizlerimizle ilgili bilimsel ve kültürel değerlerin tanıtıldığı, denizlerin korunmasına yönünde bilinçlendirmeye yönelik katkıda bulunulduğu, bugüne kadar Gökçeada’da yapılan bilimsel çalışmalara ait verilerin toplumsal paylaşıma açıldığı bir koleksiyondur. Bu kapsamda anaokulundan üniversite düzeyinde öğrencilere koleksiyonla ilgili eğitimler verilmektedir.

Adaya gelen turistler ve ada halkı, özelliklede ada etrafından yakalanan deniz canlılarına yoğun ilgi göstermektedir. Ada çevresindeki yaşayan gerek balık gerekse diğer canlılarının bu vesileyle tanıtılması memnuniyetle karşılanmaktadır.

Koleksiyondaki ilk materyaller, Birime ait “Görür” adlı araştırma teknesiyle çıkılan seferler sonucunda elde edilmiştir. Günümüzde ise gerek birimimize ait “Fırtına İÜ” adlı araştırma teknesiyle çıkılan seferler gerekse ada balıkçılarının katkılarıyla örnek sayımızı arttırmaktayız. Müzemiz 1970’li yıllara ait çeşitli su ürünlerine ait örneklerden, deniz çalışmalarında kullanılan aletlere, haritalara, derin deniz canlılarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

Müzeye yeni materyaller ilavesiyle mevcut balık örneği sayısı 116’e çıkarılmıştır, bunların 18 adeti köpek balığıdır. Bunların dışında 97 eklembacaklı, 70 yumuşakça, 12 cnidaria, 24 derisi dikenli, 9 sünger türü olmak üzere 334 deniz canlısı sergilenmektedir.

Bunların dışında yunus iskeleti (Delphinus delphis), deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile 58 adet kırmızı alg (Rhodophyceae),89 adet kahverengi alg (Fucophyceae), 22 yeşil alg (Chlorophyta) 2 adet deniz çayırından (Liliopsida) oluşan deniz bitkilerine ait herbaryum koleksiyonumuz vardır.

Mevcut türler arasında, Lepidion lepidion (balık), ile Monodaeu sguinotae, Heterocrypta maltzami, Acanthonyx lunulatus, Achaeus cranchii isimli yengeç türleri Türkiye denizlerinde ilk kez yakalanmış ve bu türler müzemizde sergilenmektedir. Ayrıca, Nebaliaa byssicola (eklembacaklı), Acanthephyra purpurea (karides) ile Diacriatri spinosa ve Cavolinia gibbosa isimli kabuklu türleri Doğu Akdeniz’de ilk kez elde edilmiş olup yine Mora moro ve Stomias boa boa, Galeus melastomus, Hoplostethus mediterraneus, Pandalina profundo ve Gennadas elagans (karides), Amphiura chiajei (denizyıldızı), Brissopsis mediterranea (denizkestanesi) gibi derin deniz türleri ile Mola mola, Sphyrnazygaena, Leucorajanaevus, Dasyatis tortonesi, Lobotes surinamensis gibi nadir bulunan birçok deniz canlısı da koleksiyonumuzda sergilenmektedir.

 

Koleksiyonun Yeri: Gökçeada Deniz Araştırmaları ve Uygulama Birimi Kaleköy Köyü Yolu 17760 Gökçeada/Çanakkale

Telefon: 0 286 887 34 92

Açık Olduğu Saatler: Hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-mail Adresi:

Web Sitesi:

Kısa Tanıtımı : 

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 1933 yılındaki üniversite reformu ile bizzat Atatürk’ün daveti üzerine Türkiye’ye gelen ünlü botanikçiler Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve Prof. Dr. Leo Brauner tarafından kurulmuştur. Bölüme bağlı botanik bahçesi de 1935 yılının ilkbaharında İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi adı ile hizmete girmiştir. İstanbul Üniversitesine bağlı bir botanik bahçesi kurulması fikri Prof. Dr. Heilbronn’a aittir. Bu bahçenin kuruluş ve düzenleme çalışmalarında Prof. Hilbronn’a, Prof. Dr. L. Brauner ve Alman bahçe uzmanı W. Stephan destek vermişlerdir. Bahçe hizmete girdikten sonra kuruluşunu sağlayan bu üç bilim adamı, 1935 yılında İstanbul Üniversitesi Nebatat Bahçesinin Tohum Kataloğunu yayınlamışlardır. 12 Aralık 2003 günü yapılan bir bilimsel toplantının ardından bahçenin adı “İstanbul Üniversitesi, Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi” olarak değiştirilmiştir.

Bugün İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nde, ağaç, çalı, otsu, tropik ve subtropik yaklaşık 5000 adet bitki bulunur. Bahçe, bitki çeşitliliği ve Türkiye’nin en eski botanik bahçesi unvanı ile gerek yurt içi gerekse yurt dışında (400 botanik bahçesi ile tohum alış-verişi yapmaktadır) tanınan, saygın bir konuma sahiptir. Bahçe ve seralar her yıl 1000′den fazla Biyoloji lisans öğrencisinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunurken belirli günlerde de ilköğretim öğrencilerine, İstanbul ve yakın çevresinde yaşayan insanlara ve yabancı konuklara, bitki dünyasından ilginç örnekler sunmaktadır.

Yeri : İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Bahçeleri Müzesi PK 34134, Süleymaniye/ İstanbul

Telefon : 0212 455 57 00/26813

Fax: 0212 519 08 34

Açık Olduğu Saatler : Randevu alınmak koşuluyla mesai saatleri içinde ziyaretçilere açıktır.

Ziyaret Ücreti : Ücretsiz

E-mail adresi : –

Web sitesi :

Kısa Tanıtımı:

Bilezikçi Çiftliği, İstanbul’un kuzey alanında, Büyükdere sırtlarından Belgrad Ormanı ve tarihi su bentlerine kadar uzanan araziyi kapsar. Çiftlik, 1800’lü yıllarda Darphane Nazırı olan Boğos Bilezikçiyan tarafından kurulmuştur. Çiftliğin bilinen ikinci sahibi ise Mısır Hıdivi İsmail Paşa’nın İstanbul’daki mali işlerine bakan Abraham Paşa’dır. Bu yüzden bazı kaynaklarda çiftlik “Abraham Paşa Çiftliği” olarak da geçer. Abraham Paşa da, çiftliğin ilk sahibi Bilezikçiyan gibi İstanbullu bir Ermeni’dir. Çiftliğin üçüncü sahibi ise yakın tarihin en önemli isimlerinden Enver Paşa ve eşi Naciye Sultan’dır. Enver Paşa’nın I. Dünya Savaşı bitiminde ülkeyi terk etmesinin ardından Mahmut Muhtar Paşa çiftliğin sahibi olmuştur. Özel orman olarak işletilen çiftlik ormanı 1945’te 4785 sayılı kanunla kamulaştırılmış, sahipleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı arasında ormanın mülkiyetine ilişkin dava sürüp gitmiş, bu arada bir kısım arazi şahıslara (önce Şark Deri, sonra Alarko Holding) satılmıştır. Çiftik 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin “Eğitim ve Araştırma Ormanı” olarak kamulaştırılmıştır.

Bilezikçi Çiftliği’nin içinde, aralarında av köşklerinin de olduğu tam beş konak yer alır. Ayrıca ahırlar, kümesler, çadırlar, çalışanların evleri de bu konakları çevreler. Tarihi Bilezikçi Çiftliği benzerine az rastlanan mimari altyapısı vardır. Çiftlik içindeki köşklerde, Fransa’dan gelen kiremitler, yekpare banyo mermerleri ve Abraham Paşa tarafından yaptırılan açılıp kapanabilen musluklar kullanılmıştır. Ayrıca köşklerde balkonların altına su sarnıçları yerleştirilmiş ve şarap mahzenleri yapılmıştır. Çiftlik sınırları içinde yer alan araziler bugün de ziyarete gidildiğinde görülebilecek Büyük Çınar’ın altındaki kapaktan kolayca kontrol edilen bir sistemle sulanmıştır. Evin içme suyu, İstanbul’un aranan içme sularından olan ünlü Neşet Suyu ve Sultan Suyundan tepelere kurulan sifon sistemiyle ulaştırılmıştır.

Çiftlik arazisinde yüzlerce yıllık kaynak suları, 600-700 yaşındaki sayılı “anıt” ağaçların yanı sıra nesli tükenmekte olan pek çok çınar çeşidi de bulunur. Çiftliğin arazilerinde bugün “Londra Çınarı,” “Ahtapot Çınar,” “Doğu Çınarı,” “Saplı Meşe,” “İkiz Çınar” ve “Atlas Sediri” gibi nadir türler vardır.

Bilezikçi Çiftliği binaları ve bitki çeşitliliği ile çok önemli olsa da asıl ününü Yeşilçam’dan almıştır. 1953 yılından itibaren Türk sinemasında çekilen pek çok filme ev sahipliği yapmıştır.

 Yeri:

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sarıyer Köyü, 34450 İstanbul

Telefon: 0 (212) 338 24 00 / 25203 (randevu için)

Açık Olduğu Saatler: Orman Fakültesi, Fakülte Sekreterliğinden randevu alınarak ziyaret edilebilir. Bilezikçi Çiftliği’nde belirli şartlar ve ücret karşılığında profesyonel film ve fotoğraf çekimi yapmak mümkündür.

Ziyaret Ücreti:

E-mail Adresi:

Web Sitesi:

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı: ISTO Herbaryumu Türkiye’nin en kapsamlı odunsu bitki koleksiyonuna sahip, eğitim ve bilim amaçlı kurulmuş bir bitki örnek koleksiyonudur. Koleksiyonda bitkilerin yaprak, çiçek ya da meyveli sürgünlerini içeren 30.000’ den fazla örnek bulunmaktadır. Ayrıca yeni oluşturulan Türkiye’nin ilk fosil bitki koleksiyonunu da içeren bir herbaryum özelliği taşımaktadır.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Herbaryum Binası

Telefon: 0 212 338 24 00

Açık olduğu saatler: Hafta içi 09.00- 12.00 – 13.30- 16.30 ( Eğitim ve bilimsel amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş bir koleksiyon olduğundan müze tarzı gezilere uygun değildir. İlgili birim ve kurumların randevu alarak gezdirilebileceği, özellikle okulların ziyaret edebileceği bir yerdir. Ayrıca bitki konusunda çalışacak tüm bilim insanlarının kullanımına açıktır.)

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-mail Adresi: uakkemik@istanbul.edu.tr (Randevu için)

Web Sitesi: http://orman.istanbul.edu.tr/?p=5980

 

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

Yaban Hayvanları ve Böcek Koleksiyonları, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı’na ait koleksiyonlardır.

1937 yılında Orman Entomolojisi ve Orman Koruma Enstitüsünü kurmak amacıyla Avusturya’dan Prof. Dr. Erwin Schimitschek davet edilmiş, yardımcılığına Abdülgafur Acatay getirilmiştir. Enstitünün kurulmasından sonra yurt çapında yapılan geziler ve çeşitli yollarla koleksiyonlar oluşturulmuştur. Özellikle böcek koleksiyonu barındırdığı türler açısından çok zengindir.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy/Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0 (212) 226 11 00/25264 Faks: 0 (212) 226 11 13

Açık Olduğu Saatler: Koleksiyonlar randevu almak koşuluyla sadece araştırmacılara açıktır.

Ziyaret Ücreti:

E-mail Adresi: orman@istanbul.edu.tr

Web Sitesi

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:
Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı’na ait koleksiyon, 1955 yılında Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsünde Prof. Dr. Adnan BERKEL tarafından “Dünya Ağaçları Koleksiyonu” adı altında kurulmuştur. Ksilaryumun kuruluş amacı, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen ağaç türlerine ait odun örneklerini bir arada toplamak, gerek bilimsel araştırmalar ve öğretim, gerekse endüstriyel ve ticari amaçlara hizmet etmektir. Ksilaryuma daha sonraki yıllarda kurucusu olan Prof.Dr. Adnan BERKEL’in adı verilmiştir.

Koleksiyonun ilk yabancı odun örnekleri İngiltere Orman Ürünleri Laboratuvarından temin edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de doğal olarak yetişen ağaç türlerinin odunlarına ait örnekler toplanmıştır. 1989 yılından sonra ticari değeri olan yabancı ağaçlara odaklanılmış ve koleksiyona, Orta-Güney Amerika, Afrika, Asya ve Pasifik bölgelerinden 35 ağaç türüne ait 1050 örnek katılmıştır. Günümüzde koleksiyonda bulunan yerli ve yabancı ağaçların cins ya da türlerine ait örnek sayısı yaklaşık 2.500’e ulaşmıştır. Ayrıca, koleksiyon içerisinde 52 adet yerli ve 11 adet yabancı ağaç türlerine ait enine, radyal ve teğet kesitleri içeren 725 adet mikroskopik slayt örneği de yer alır.

Ksilaryum Türkiye’den, Index Xylarium (Ksilaryumlar Indeksi)’da ISTUFw adını alarak Uluslararası Ksilaryumlar arasına girmiş Türkiye’deki ilk ve tek koleksiyondur.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Valide Sultan Cad. No:1 34473 Bahçeköy-Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon: 0212 338 24 00/25084

Açık Olduğu Saatler: Bilimsel araştırmalar için randevu almak koşuluyla hafta içi açıktır.

Ziyaret Ücreti:

E-mail Adresi: addogu@istanbul.edu.tr (Randevu için)

Web Sitesi:

Kısa Tanıtımı:

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi’ne bağlı Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde, Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuştur. Sınırları içinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Kirazlıbent ile 1916 yılında Neşet Hoca tarafından kurulan Türkiye’nin ilk fidanlığını barındıran Atatürk Arboretumu dünyadaki diğer arboretum ve botanik bahçeleriyle tohum ve fidan temini konusunda işbirliği içerisindedir. 1982 yılına kadar alt yapı ve dikim çalışmaları yavaşta olsa devam etmiştir. Bu tarihte Atatürk’ün 100. doğum yılı kutlamaları nedeniyle Atatürk Arboretumu adını almış ve 12.7.1982 tarihinde de Orman Bakanlığının en küçük idari birimi olan İşletme Şefliği statüsü kazanmıştır.

Yeri:

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Atatürk Arboretumu Sarıyer Köyü, 34450 İstanbul

Telefon: 0 (212) 226 19 29 (randevu için)

(0212) 226 23 35 (Bilgi için)

Açık Olduğu Saatler: Atatürk Arboretumu hafta içinde ve hafta sonunda ziyarete açıktır. Okul, kulüp, şirket, dernekler gibi grup ziyaretleri için önceden telefonla randevu alınması gereklidir. Gruplara gezi başlangıcında arboretum ve bitkiler hakkında genel bilgi verilmektedir. Atatürk Arboretumu’nda belirli şartlar ve ücret karşılığında profesyonel film ve fotoğraf çekimi yapmak mümkündür. Atatürk Arboretumu Pazartesi günleri ile 1 Ocak yılbaşı günü ve dini bayramların 1. günleri ziyarete kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: Hafta içi, öğrenci girişleri 2,50 TL, diğer ziyaretçiler için 7,50 TL dir. Hafta sonu ve resmi tatiller için, öğrenci girişleri 7,50 TL, diğer ziyaretçiler için 20 TLdir

E-mail Adresi: