Turkuaz Sergisi

İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde,

İstanbul Üniversitesi MÜZEYUM, Genel Sekreterlik, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Betül Bilgin tarafından organize edilen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Enstitüsü Öğretim Üyeleri, Ali TOY, Betül BİLGİN, Davut BEKTAŞ, Hüsrev SUBAŞI, Mustafa N. ÇELEBİ, Nihal ARACI ve S. Hilal ARPACIOĞLU’nun, İstanbul Üniversitesi’nde gösterime sunulacak olan tezhip, minyatür ve hat eserlerinden oluşan “Turkuaz” Sergisi”nin açılışı 30 Nisan 2019 tarihinde, saat 15:30’da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Sergi 17 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaretçiye açık olacaktır.

“TURKUAZ” SERGİ

Zengin ve canlı bir renk kültürüne sahip olan Orta Asya ve Türk geleneğinde kutsal olarak kabul gören ve yaşamın sürekliliğini temsil eden mavi - yeşil renklerinin tüm açılımlarını yansıtan Turkuaz, Mançurya Denizi’nden Tuna Nehri’ne kadar yayılan alanı kapsayan Türk- coğrafyasında M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren bütün tezyinat unsurlarında kullanılmıştır. Kelime olarak ilk kullanımına 16. yüzyılda rastladığımız Türk rengi olarak da bilinen ve Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden türetilmiş bir kelimedir. Renk, adını gücü ve kudreti ifade eden Turkuaz taşından alır. Farsça karşılığı ise firuzedir.

Kitap tezyinî sanatlarında da önemli bir yer tutan Turkuaz, Hat, Tezhip ve Minyatür sanatının ana renklerinden olma özelliği taşımaktadır. Rengin içe ferahlık veren etkisi, iyileştirici gücü̈, mekânı aydınlatan ve hareketlendiren özelliği ile sanat ve sanatçıyı temsil eden renk olma özelliği kazanmıştır.

KATILIMCILAR:

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI ( FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa N. ÇELEBİ

Öğr. Gör. Betül BİLGİN

Öğr. Gör. Ali TOY

Öğr. Gör. Davut BEKTAŞ

Arş. Gör. Nihal ARACI

Arş. Gör. S. Hilal ARPACIOĞLUGaleri

Yaklaşan Etkinlikler

Konum