Laciverdi Sergisi Açılışı

İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde,

İstanbul Üniversitesi MÜZEYUM, Genel Sekreterlik, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Betül Bilgin tarafından organize edilen,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Enstitüsü Öğretim Üyeleri, Ali TOY,  Betül BİLGİN,  Davut BEKTAŞ, Hüsrev SUBAŞI, Mustafa N. ÇELEBİ, Nihal ARACI ve S. Hilal ARPACIOĞLU’nun, ilk defa İstanbul Üniversitesi’nde gösterime sunulacak olan tezhip, minyatür ve hat eserlerinden oluşan  “Laciverdi Sergisi”nin açılışı 8 Mart 2018 tarihinde, saat 15:30’da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Sergi 30 Mart 2018 tarihine kadar ziyaretçiye açık olacaktır.

 

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BETÜL BİLGİN’İN KALEMİNDEN LÂCİVERDÎ SERGİSİ

 

Kitap tezyinî sanatlarında önemli bir yer tutan lacivert, özellikle on altıncı yüzyıl klasik devrinin en önemli rengidir. Hat, Tezhip ve Minyatür sanatının ana maddesi olan “altın”ı en güzel gösteren renk olma özelliği taşımaktadır. Evrenin sonsuzluğunu, geceyi, otoriteyi ve verimliliği simgeler. Gök mavisinin en koyu rengi olarak bilinir. Farsça' da koyu parlak mavi renkte değerli bir süs taşının adı lâceverd (okunuşu: lâjverd) den gelmektedir. Özellikle gece tasvirlerinde edebiyat alanında da kelimesinin sıkça kullanıldığı da görülmektedir.

 

“Gece, büyük lâciverdî bahçe tekrar açılacak,Sevgilim, haydi cumhurânamdan uzak, kamerin, bir mülkelibasıyla bize geldiğini ve bu maî bahçede yıldızların çiçeklendiğini görmeye gidelim.”

Ahmet Gazalî  Lacivert renkli anlamındaki LÂCIVERDÎ,sergimizin temasıdır. Sergimizde, Hat, Tezhip ve Minyatür sanatının eğitim geleneklerinin eşliğinde modern açılımlar ile oluşturulan eserler gösterime sunulacaktır.

 

KATILIMCILAR:

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI ( FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa N. ÇELEBİ

Öğr. Gör. Betül BİLGİN

Öğr. Gör. Ali TOY

Öğr. Gör. Davut BEKTAŞ

Arş. Gör. Nihal ARACI

Arş. Gör. S. Hilal ARPACIOĞLU

 

KATILIMCILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ:

 

  1. HÜSREV SUBAŞI

 

1953'te Niksar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (1976) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1977). Bu fakültenin Türk ve İslam Sanatı Kürsüsünde Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın doktora derslerine devam etti. Aynı yıl M.Ü. İlahiyat Fakültesine asistan olarak atandı. 1984'te Doktor, 1990'da Doçent, 1997'de Profesör unvanlarını aldı. 70’li yıllarda merhum Hattat Hamid Aytaç'ın öğrencisi oldu. Vefatına dek kendisinden meşke devam etti. 1987-1988 yıllarında Kahire Üniversitesi'nde bulundu ve Türk hattatlığının Mısır'daki izlerini araştırdı. M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde ve İlahiyat MYO'da Türk İslam Sanatları Tarihi, Paleografi, Epigrafi ve Hat dersleri verdi. MEB Hizmet içi Eğitim Kurslarında görev aldı. Ulusal ve uluslararası kongrelere katıldı, bildiriler sundu, konferanslar verdi. Doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde tezler yönetti. Kitap, makale ve bildirileri yayınlandı. Radyo ve TV programlarına katıldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı ve mülakatları neşredildi. Bu gibi vesilelerle geleneksel sanatlarımızı yaşatma ve kültür mirasımızı koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik görüşlerini açıklamaya çalıştı. Tezhip sanatçısı eşi Naciye Subaşı ile birlikte yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. İstanbul Büyük Otogarı Cumhuriyet Camii’nin de içinde bulunduğu 20 kadar caminin yazıları onundur.Son olarak Süleymaniye (2010) ve Fatih (2011) Camilerinin tarihî hatlarını restore eden Prof. Subaşı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kuruluşunda görev alarak Mütevelli Heyet üyeliğinde bulundu (2010), daha sonra da bu üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığına getirildi (2011). Halen bu görevini sürdürmektedir

image002image004

                          

Celî Dîvânî “ELHAMDÜLİLLAH” / 61x74 cm.

Celî Ma’kılî 4’lü Kompozisyon / 75x75 cm. / “SÜBHÂNALLAH”

 

MUSTAFA ÇELEBİ

 

1986 - Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesinden mezun oldu.

1990 - Yüksek lisansını tamamladı.

1994 - Atatürk Üniversitesinde Asistanlık görevi aldı ve doktora eğitimine başladı.

1997 - Üniversitedeki görevinden ayrılarak hususi atölyesini açtı.

2003 - Doktora eğitimini tamamladı.

2011 – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Yrd. Doç. Olarak göreve başladı.

İlki 1983 yılında olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındapek çok sergiye katıldı, özel koleksiyonlar hazırladı. Bazı camilerin kalemişi tezyinatlarını tasarladı. Tezhib sanatındaki çalışmalarına klasik anlayışla ve yeni yorum arayışları doğrultusunda devam etmekte olup, halen yapımı devam etmekte olan Büyük Çamlıca Camiinin kalemişi ve diğer tezyinat tasarımlarını hazırlamaktadır.

 

image006

KÜN

(104x104)

 

 

Ali TOY

 

1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve-Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Geleneksel sanatlar alanında 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülüne layık görüldü.

image008

Hoşgör

   

BETÜL BİLGİN

 

1968 senesinde Adapazarı'n da doğdu.

1985 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat ve Tezhip atölyesinden 1989 ‘da mezun oldu.

1991 senesinde aynı Üniversitenin Hat Ana Sanat Dalı’nda “ Divani Yazının Tarihi Gelişimi ve Karakteri” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

Farklı tarih aralıklarında Cafer Ağa Medresesi, Tarih ve İslam Araştırma Merkezi, Birlik Vakfı, Ensar Vakfı’nda, 1996 - 2011 seneleri arasında Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursların da Hat, Tezhip, Minyatür dersleri vererek birçok öğrenci yetiştirdi.

2011 senesinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok sergiye katılmış ve “Atölyebeduh” adını verdiği atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

image010

Kutsal İz / Ebat: 35 X 50 cm.

  

DAVUT BEKTAŞ

 

1963 yılında Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi Adana İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1992’de İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında Hat sanatını tanıdı ve öğrenmeye karar verdi. 1981-1982 öğretim yılında yüksek tahsil için İstanbul’a geldi. Kısa bir süre merhum Hattat Yusuf Ergün (Erzincani)’den Sülüs hattı çalıştı. 1982’den itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den Sülüs, Nesih ve Rik’a yazılarını meşkederek 1994’de icazet aldı.        Eski üstadların özellikle de Sami Efendi ve Hamid Bey’in eserlerini inceleyerek ve günümüz hattatlarından da faydalanarak çalışmalarını Celi Sülüs üzerinde yoğunlaştırdı. Hattını geliştirmesinde, Üstad Mustafa Uğur Derman Bey’in birer nüshasını verdiği Sami Efendi’nin Yeni Camii Sebili yazıları ve Şevki Efendi’nin Elif Kasidesi’nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ayrıca 2002’den itibaren rahmetli Prof. Dr. Ali Alparslan’dan vefatına kadar Talik ve Divani meşk etti. Yurt içi ve çeşitli ülkelerde 1984’ten günümüze kadar pek çok sergiye katıldı. İslam Konferansı (İşbirliği) Teşkilatı (İ.İ.T.)‘a bağlı IRCICA’nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında, 1986, 1989 ve 1993 yıllarında üç defa birincilik ve bir mansiyon ödülü kazandı. Halen, Hat sanatı ile fiilen uğraşmakta ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

image012

Celi Sülüs Müsenna Zer-endud Levha

Boyut: 80 x 80 cm.

  

NİHAL ARACI

 

Doğum Tarihi: 09.08.1982

Sanatta Yeterlik: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (Tez Aşaması)

Yüksek Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (2014)

Lisans: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (2012)

Yurtiçi ve yurtdışı karma sergilere katılmıştır.

 

image014

 

SABRİYE HİLAL ARPACIOĞLU

 

Doğum Yeri ve Yılı:  İstanbul / 1986

2010 – Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı (Lisans)

2015- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları (Yüksek Lisans)

2015- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlilik/Doktora) devam ediyor.

2013 Yılından bu yana, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Minyatür Dalında araştırma görevlisi kadrosu ile görev yapmaktadır. Yurt içinde birçok karma sergiye katılmıştır.

 

image016