Müzeler


Müzenin Kısa Tanıtımı:

1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra II. Mahmut’un emriyle eski saray (bugünkü İstanbul Üniversitesinin rektörlük binasının bulunduğu alan) Serasker Dairesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde bugün kulenin bulunduğu yere ahşap bir yangın kulesi (Harik Köşkü) inşa edilmiştir. Bu kule yanınca 1828 yılında Vezir Ağa Hüseyin Paşa tarafından Balyan ailesinden Senekerim Balyan’a yeniden kâgir bir kule yaptırılmıştır. 1849 yılında kulenin ilk şekli değiştirilmiş, bekçilerin bulunduğu bölümün üstünde kalan ahşap kısım tamamen kâgir yapılmıştır. Bu tadilat sırasında yangın kulesi işlevini Süleymaniye caminin üç şerefeli minarelerinden biri görmüştür. 1889 yılındaki depremde oldukça hasar gören kule esaslı bir onarım geçirmiştir.

Kule, Cumhuriyet’in ilanına kadar, yani 1923 yılına kadar, faaliyetini sürdürmüştür. Aradan geçen yıllarda yapı sadece hava tahminlerinin ilanı için kullanılmıştır. Anıt, 1997 ve 2010 yıllarında iki kez tadilat görmüştür. 2010 yılındaki tadilat, İstanbul 2010 Kültür Başkenti projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bugün bina günlük hava tahminleri (sarı ışık, sis; kırmızı ışık, kar; yeşil ışık, yağmur ve mavi ışık, açık hava) ve turistik ziyaretler için kullanılır.

Beyazıt Yangın Kulesi, yukarıdan aşağıya doğru “Sancak Katı” (bayrak bulunurdu), “Sepet Katı” (yangın bölgesine doğru sepet sarkıtılırdı), “İşaret Katı” (yangın durumunda memurlar buradan işaret verirdi) ve “Nöbet Katı” (yangın gözetleme memurlarının bulunduğu kat) olmak üzere dört bölümden oluşur. Yüksekliği 85 m. olan kulenin gözetleme yerine kadar 180, buradan üste kadar 76 olmak üzere toplam 256 ahşap basamağı vardır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2013 tarih ve 60960384.151.01(34)-143803 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük Binası Yanı 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00 / 10715

Açık Olduğu Saatler: Randevu ile gezilebilmektedir. (Randevu için İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-Mail Adresi: muzeyum@istanbul.edu.tr / iubasin@istanbul.edu.tr

Web Sitesi:


Müzenin Kısa Tanıtımı:

1940’lı yıllardan itibaren İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocaları, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Prehistorik dönemden Klasik döneme uzanan geniş bir yelpazede önemli kazılar gerçekleştirmişlerdir. Bu kazılardan çıkarılan eserlerin bir kısmı onarım için, etütlük olan bir kısmı da inceleme için İstanbul Üniversitesi’ne getirilmiştir. Üniversiteye getirilen bu eserler ilgili bölümlere ait depolarda ve laboratuarlarda saklanmıştır.

Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi’nde Paleolitik Çağ’dan itibaren Roma İmparatorluğu döneminin sonuna kadar olan döneme ait eserlerin sergilenmesi öngörülmüştür. Sergi için elde bulunan eserler içinden ünik ve dönemi yansıtan önemli parçalar seçilmiştir. Müzede, çakmak taşları (sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni aletler, pişmiş toprak kap ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları, iğneler, mühürler, maskeler, sikkeler, günlük kullanım araç ve gereçler gibi eserlerin kronolojik olarak teşhir edilmesi planlanmıştır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2013 tarih ve 60960384.151.01(34)-105377 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Edebiyat Fakültesi 34452  Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00/15824

Açık Olduğu Saatler: Teşhir-Tanzim çalışmaları devam ettiğinden müze kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresi: –

Web Sitesi:
Müzenin Kısa Tanıtımı:

İstanbul’daki 16. yüzyıl Osmanlı hamamları içinde gösterişli mimarisi, boyutu ve çifte hamam oluşu ile dikkati çeken II. Bayezid Hamamı, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan “İstanbul Tarihi Alanları” içinde yer alır. Üniversitemiz mülkiyetinde olan II. Bayezid Hamamı’nda, restorasyon sonrasında özgün kullanımına uygun olarak Türk Hamam Kültürü Müzesi oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Osmanlı mimarisinin ve sosyal hayatının vazgeçilmez parçası olan hamam yapıları, sosyal anlamda günümüzde gündelik yaşamdaki önemini büyük ölçüde kaybetmiş olmakla beraber, yaşayan ve kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir. Bu kapsamda açılan müzede, Osmanlı toplumunda suyun gündelik yaşamdaki yerinin ve öneminin ne olduğu, tarihsel süreçteki değişimin ve dönüşümün nasıl gerçekleştiğinin ziyaretçiye aktarılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Türk hamam geleneğine ait etnografik eserler vitrin içinde sergilenmiş ve bu gelenek görsel materyallerle desteklenerek ziyaretçinin beğenisine sunulmuştur.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2015 tarih ve 60960384.151.01-43212 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri:Derviş Mehmed Sokak, Edebiyat Fakültesi yanı Vezneciler

Telefon: (212) 440 00 00 Dahili: 16120-16121

Açık Olduğu Saatler: 09.30-16.30 (Pazartesi günleri, dini bayramların 1. günü ve 1 Ocakta kapalıdır.)

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-mail Adresi: hamammuzesi@istanbul.edu.tr

Web Sitesi: http://turkhamamkulturu.istanbul.edu.tr
Müzenin Kısa Tanıtımı:

Türkiye’nin ilk Eczacılık Tarihi Müzesi olan müzemiz 1960 yılında Prof. Dr. Turhan Baytop tarafından kurulmuştur. Müzenin çekirdeğini T. Baytop’un kişisel koleksiyonu oluşturmuş, daha sonra eczacıların ve hekimlerin bağışladığı eşyalar ile müze zenginleşmiştir. 1962 yılında Topkapı sarayı Müze müdürü Hayrullah Örs Hekimbaşı odasındaki bir takım malzemeyi, eczacılık müzesini geliştirmek amacıyla bu müzeye devretmiştir. 1999 İstanbul depreminde hasar gören Eczacılık Fakültesi binaları güçlendirme için boşaltılırken, müzenin eşyaları Prof. Dr. Afife Mat tarafından arşiv binasında koruma altına alınmıştır. Eczacılık Fakültesi tarihi binası Keçecizade Fuat Paşa Konağının restorasyon çalışmalarının 2010 yılında tamamlanmasından sonra birinci katta Dekanlık yanındaki iki salon müze için ayrılmış ve müzenin eşyaları yeni mekana yerleştirilmiştir.

Topkapı Sarayı Müzesi Enderun Eczahanesine ait şiddetli zehirler dolabı, ayrı bulundurulacak ilaçlar dolabı, porselen ilaç kavanozları, cam ilaç şişeleri, drog kutuları, bu koleksiyonda sergilenmektedir. Osmanlı dönemine ait iki eczanenin, Pastör Eczahanesi ve İstikamet Eczahanesi, dolapları, çeşitli eczanelere ait porselen ilaç kavanozları, ilaç yapımında kullanılan malzeme ve reçete kayıt defterleri ülkemizde eczanelerin gelişimi hakkında fikir vermektedir. 1839 yılında başlayan eczacılık eğitiminin çeşitli dönemlerine ait diplomalar, diploma kayıt defterleri, mezunların fotoğrafları, tabelalar bu koleksiyonda yer almaktadır. Osmanlıca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca çok sayıda eczacılık ve tıp kitabı içinde en eskisi 1734 tarihlidir. Türkiye’de ilaç endüstrisinin tarihini de bu koleksiyonda izlemek mümkündür. Osmanlı döneminden günümüze yerli ve yabancı 1500’den fazla müstahzar firmalara göre gruplandırılmış olarak sergilenmektedir.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 29.10.2017 tarih ve 60960384.151.01.01-E.222113 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Sağlık tarihi alanında araştırma yapanlar ve konuyla ilgili sağlık mesleği mensupları İstanbul Üniversitesi Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesini randevu ile gezebilirler.

 

Müzenin Yeri: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Eczacılık Fakültesi, A Blok 1. Kat Beyazıt/İstanbul

Telefon: 0 212 440 00 00/13400

Açık Olduğu Saatler: Randevu ile gezilebilmektedir. (Randevu için aşağıdaki mail adresine yazılmalıdır.)

Ziyaret Ücreti:
Ücretsizdir

E-mail Adresi: afifemat@gmail.com

Web Sitesi:Müzenin Kısa Tanıtımı :

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi koleksiyonunun oluşturulması, Vefa’daki Abdülkerim Paşa Konağı’nda bir Jeoloji Enstitüsü’nün (Arziyat Darülmesaisi veya Arziyat Enstitüsü) ilk kuruluş yılı olan 1915’e kadar uzanır. Enstitünün kurucusu olan ve başında bulunan Prof. Dr. Walther Penck’in gayretleriyle ve Asistanı Hamit Nafiz Pamir’in yardımlarıyla Avrupa’dan sağlanan destekle zengin bir kütüphane kurulmuş, çeşitli taş ve malzeme koleksiyonları, laboratuar aletleri temin edilmiştir. 1946 yılında Fen Fakültesi çatısı altında başlayan jeoloji eğitimi ile birlikte müze çalışmalarına tekrar başlanmıştır. Müze için görsel örneklerin sistematik ve tematik sergilenmesi için masif ahşap dolaplar yaptırılmış, yurt dışından fosil-mineral örnekleri ve koleksiyonları satın alınmış, dönemin bilimsel çalışmalarına ait örnekler derlenmiştir.

Genel olarak müzenin koleksiyonunda; iz, bitki, zengin mikro, omurgasız (invertebrata) ve omurgalı (vertebrata) fosil koleksiyonları, minarel, kayaç (magmatik, metamorfik ve sedimenter), kömür örnekleri ve jeolojinin çeşitli bilim dallarına ait eğitim amaçlı posterler yer alır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2012 tarih ve B.16.0.KVM.0.13.03.00-151.01.(34)147747 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0212 473 70 70 – 17529

Açık Olduğu Saatler : Hafta içi 08:30 – 16:45 ( Üniversitemiz mensupları haricindeki kişi veya kurumların, ziyaret için randevu almaları gerekmektedir.)

Ziyaret Ücreti : Ücretsiz

E-mail adresi : jeolojimuzesi@istanbul.edu.tr

Web sitesi : muhendislik.istanbul.edu.tr/jeolojimuzesi


Müzenin Kısa Tanıtımı:

Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı başkanı olan Prof. Dr. Nil Sarı tarafından 1983 yılında koleksiyon oluşturulmaya başlanmıştır. Koleksiyon, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ana bilim dalları, laboratuarları ve eczanesinden, çeşitli hastanelerden, özel muayenehane ve eczanelerden, emekli doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve ebelerden, vefat etmiş sağlık mensuplarının ailelerinden, sahaflardan ve eski eser satan dükkânlardan satın alma ve hibe/bağış yoluyla toplanmıştır.

Müzenin koleksiyonunda; Türk tıp tarihine ait el yazmaları, eski bitki kitaplarından kopya edilen bitki resimleri, Osmanlı minyatürlerinin tıp ile ilgili kopyaları, tıp eğitimi ile tanı ve araştırma amacıyla kullanılan cihaz, alet ve araçları, malzemenin kullanıldığı döneme ait eğitim, araştırma ve tanı laboratuarlarını gösteren tarihi fotoğraf ve çizimler, ilaçla tedavi ve cerrahi tedaviye ait malzemeler, portreler, fermanlar, doktorlara verilen nişanlar, kokartlar ve rozetler, kişi ve kurumlara ait bilgi veren posterler ve belgeler yer alır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2006 tarih ve B.16.0.KVM.0.10.00.03-708(34)20995  sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri: Kocamustafapaşa Cd. No:53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İSTANBUL

Telefon: (212) 414 30 00 Dahili: 22649

Açık Olduğu Saatler: Müze binasının restorasyonu nedeniyle kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresi: ctfmuze@istanbul.edu.tr

Web Sitesi: –