MÜZEYUM LOGO

Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi logosu İstanbul Üniversitesi Acık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) WEB Grafik Uzmanı Aydın Gevşek tarafından hazırlanmış, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 31.12.2015 tarih ve 7 numaralı kararı ile kabul edilmiştir. MÜZEYUM logosu temelde İstanbul Üniversitesi kapısına ait modern bir yorumun geleneksel simgelerle harmanlanmasından ortaya çıkmıştır.

Merkezde bulunan kapı figürü aynı zamanda kültürel yapılara da atıfta bulunmaktadır. Tepesindeki insan figürü yapıların insan tarafından korunabileceğini simgelemektedir.

Renklerde İstanbul Üniversitesi renkleri baz alınmıştır.

MÜZEYUM Logo