Prof. Dr. Adnan BERKEL Ksilaryumu (ISTUFW)

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı’na ait koleksiyon, 1955 yılında Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsünde Prof. Dr. Adnan BERKEL tarafından “Dünya Ağaçları Koleksiyonu” adı altında kurulmuştur. Ksilaryumun kuruluş amacı, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen ağaç türlerine ait odun örneklerini bir arada toplamak, gerek bilimsel araştırmalar ve öğretim, gerekse endüstriyel ve ticari amaçlara hizmet etmektir. Ksilaryuma daha sonraki yıllarda kurucusu olan Prof.Dr. Adnan BERKEL’in adı verilmiştir.

Koleksiyonun ilk yabancı odun örnekleri İngiltere Orman Ürünleri Laboratuvarından temin edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de doğal olarak yetişen ağaç türlerinin odunlarına ait örnekler toplanmıştır. 1989 yılından sonra ticari değeri olan yabancı ağaçlara odaklanılmış ve koleksiyona, Orta-Güney Amerika, Afrika, Asya ve Pasifik bölgelerinden 35 ağaç türüne ait 1050 örnek katılmıştır. Günümüzde koleksiyonda bulunan yerli ve yabancı ağaçların cins ya da türlerine ait örnek sayısı yaklaşık 2.500’e ulaşmıştır. Ayrıca, koleksiyon içerisinde 52 adet yerli ve 11 adet yabancı ağaç türlerine ait enine, radyal ve teğet kesitleri içeren 725 adet mikroskopik slayt örneği de yer alır.

Ksilaryum Türkiye’den, Index Xylarium (Ksilaryumlar Indeksi)’da ISTUFw adını alarak Uluslararası Ksilaryumlar arasına girmiş Türkiye’deki ilk ve tek koleksiyondur.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Valide Sultan Cad. No:1 34473 Bahçeköy-Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon: 0212 338 24 00/25084

Açık Olduğu Saatler: Bilimsel araştırmalar için randevu almak koşuluyla hafta içi açıktır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresiaddogu@istanbul.edu.tr (Randevu için)

Web Sitesi: