İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Koleksiyonu

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

İstanbul Tıp Tarihi Müzesi koleksiyonu, 1933 yılında Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından toplanmaya başlanmış, Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu tarafından geliştirilmiştir. Koleksiyonda eski tıbbi ve cerrahi aletler, mermer ilaç havanları, Yıldız Porselen Fabrikası’nda Hamidiye Etfal Hastanesi için yapılmış değerli ilaç kapları gibi 1322 adet eski obje, en değerlisi 15. yüzyılda Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından yazılmış Cerrahiyetü’l-Haniye (Cerrahi Hastalıklar ve Uygulamalar) olan 241 adet el yazma eser bulunur.

Tıp Tarihine ait obje ve eserlerin koleksiyonu gibi, 1933 yılında Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından toplanmaya başlanan ve Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu tarafından geliştirilen bir kitaplık da bulunur. Bu kitaplıkta, 18.036 adet 1700’lü yıllardan itibaren Fransızca ve Almanca basılı tıp kitapları, Tıphane-i Âmire Kütüphanesi’nin 1827 adet mühürlü tıp kitabı ve Arap harfli Türkçe basma tıp kitapları; 16.900 adet yabancı dillerde, Arap harfli Türkçe tıp kitapları ile nadir bulunan Fransızca Gazette Medicale d’Orient serisi ve Türkçe süreli yayınlar vardır.

Koleksiyonun Yeri:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı Hulusi Behçet Kütüphanesi, Kat 2, 34093 Çapa/İstanbul

Telefon: 0 (212) 414 22 86/32333

Açık Olduğu Saatler: Binanın restorasyonu nedeniyle ziyaretçiye kapalıdır.

Ziyaret Ücreti:

E-mail Adresi:

Web Sitesi: