ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Güner SAĞIR

MÜDÜR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Gülder EMRE

YÖNETİM KURULU 

Figen CİHAN

Doç. Dr. Hakan ERTİN

Doç. Dr. Necmi KARUL

DANIŞMA KURULU

SEKRETERYA

İbrahim DEMİR

Sakine ŞİMŞEK