Seyfettin Kuter Radyasyon Teknolojisi Koleksiyonu

Koleksiyonun Kısa Tanıtımı:

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ne ait koleksiyon, röntgen ışınlarının keşfedildiği 1895 tarihinden sonra ülkemizde kullanılan ve bu tarihten itibaren titizlikle muhafaza edilen radyoloji materyalinden oluşur. Bu radyoloji materyalinin bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminden, bir kısmı Cumhuriyetin kuruluş döneminden ve diğerleri 1935 yılından sonra satın alınana ya da Alman Hükümetince bağışlanan malzemelerdir. Koleksiyon, 1953-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Radyofizik Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Seyfettin Kunter’in titiz çalışmaları sonucu muhafaza edildiğinden onun adıyla anılır.

Müze koleksiyonunda, Hıttorf-Crookes katod ışını tüpleri, gazlı Röntgen ışını tüpleri, sıcak katodlu coolidge X ışını tüpleri, kenetronlar, radyoterapi ilk döneminde kullanılan dozimetreler, iyon odaları, radyum tedavisinde kullanılan metalik aplikatörler, radyum kaynakları ve Radyoloji fiziği eğitiminde kullanılan cihaz ve aletler, ölçüm cihazları, nükleer tıp cihazları ve bu cihazlara ait elektronik kompenentleri, Co-60 Teleterapi, Lineer hızlandırıcı, diagnostik, GE Röntgen sathi tedavi cihazı komple, Philips Super DN Röntgen cihazı imaj şiddetlendirici tüpü, Westinghouse Röntgen cihazı imaj şiddetlendiricisi tüpü, Chisobalt 2B Co–60 Telecobalt cihazı kontrol masası, Magnetron microwave tüpü ve elektronik parçaları, Siemens Gammatron- I Co-60 Telecobalt cihazı MLC kolimatörü ve Siemens Mammomat Mamografi cihazı tüpü gibi yaklaşık 100 yıllık Radyoloji malzemesi bulunur.

Koleksiyonun Yeri: İstanbul üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü      Çapa/İstanbul

Telefon:0 (212) 414 24 34         Faks: 0 (212) 534 80 78

Açık Olduğu Saatler: Koleksiyon, mesai saatleri içinde, randevu alınmak koşuluyla ziyaretçiye açıktır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail adresi: –

Web sitesi: –