II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi

 

IMG_6336IMG_6275IMG_6284

 

Müzenin Kısa Tanıtımı:

İstanbul’daki 16. yüzyıl Osmanlı hamamları içinde gösterişli mimarisi, boyutu ve çifte hamam oluşu ile dikkati çeken II. Bayezid Hamamı, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan “İstanbul Tarihi Alanları” içinde yer alır. Üniversitemiz mülkiyetinde olan II. Bayezid Hamamı’nda, restorasyon sonrasında özgün kullanımına uygun olarak Türk Hamam Kültürü Müzesi oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Osmanlı mimarisinin ve sosyal hayatının vazgeçilmez parçası olan hamam yapıları, sosyal anlamda günümüzde gündelik yaşamdaki önemini büyük ölçüde kaybetmiş olmakla beraber, yaşayan ve kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir. Bu kapsamda açılan müzede, Osmanlı toplumunda suyun gündelik yaşamdaki yerinin ve öneminin ne olduğu, tarihsel süreçteki değişimin ve dönüşümün nasıl gerçekleştiğinin ziyaretçiye aktarılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Türk hamam geleneğine ait etnografik eserler vitrin içinde sergilenmiş ve bu gelenek görsel materyallerle desteklenerek ziyaretçinin beğenisine sunulmuştur.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2015  tarih ve 60960384.151.01-43212 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri:Derviş Mehmed Sokak, Edebiyat Fakültesi yanı Vezneciler

Telefon: (212) 440 00 00 Dahili: 16120-16121

Açık Olduğu Saatler: 09.30-16.30 (Pazartesi günleri, dini bayramların 1. günü ve 1 Ocakta kapalıdır.)

Ziyaret Ücreti: Ücretsiz

E-mail Adresi: hamammuzesi@istanbul.edu.tr

Web Sitesi: http://turkhamamkulturu.istanbul.edu.tr