Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi

DSC_5589DSC_5482DSC_5541

Müzenin Kısa Tanıtımı:

1940’lı yıllardan itibaren İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü hocaları, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Prehistorik dönemden Klasik döneme uzanan geniş bir yelpazede önemli kazılar gerçekleştirmişlerdir. Bu kazılardan çıkarılan eserlerin bir kısmı onarım için, etütlük olan bir kısmı da inceleme için İstanbul Üniversitesi’ne getirilmiştir. Üniversiteye getirilen bu eserler ilgili bölümlere ait depolarda ve laboratuarlarda saklanmıştır.

Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi’nde Paleolitik Çağ’dan itibaren Roma İmparatorluğu döneminin sonuna kadar olan döneme ait eserlerin sergilenmesi öngörülmüştür. Sergi için elde bulunan eserler içinden ünik ve dönemi yansıtan önemli parçalar seçilmiştir. Müzede, çakmak taşları (sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni aletler, pişmiş toprak kap ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları, iğneler, mühürler, maskeler, sikkeler, günlük kullanım araç ve gereçler gibi eserlerin kronolojik olarak teşhir edilmesi planlanmıştır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2013 tarih ve 60960384.151.01(34)-105377 sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Edebiyat Fakültesi 34452  Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00/15824

Açık Olduğu Saatler: Teşhir-Tanzim çalışmaları devam ettiğinden müze kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresi: –

Web Sitesi: –