İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi

1 2 3

Müzenin Kısa Tanıtımı : 

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi koleksiyonunun oluşturulması, Vefa’daki Abdülkerim Paşa Konağı’nda bir Jeoloji Enstitüsü’nün (Arziyat Darülmesaisi veya Arziyat Enstitüsü) ilk kuruluş yılı olan 1915’e kadar uzanır.  Enstitünün kurucusu olan ve başında bulunan Prof. Dr. Walther Penck’in gayretleriyle ve Asistanı Hamit Nafiz Pamir’in yardımlarıyla Avrupa’dan sağlanan destekle zengin bir kütüphane kurulmuş, çeşitli taş ve malzeme koleksiyonları, laboratuar aletleri temin edilmiştir. 1946 yılında Fen Fakültesi çatısı altında başlayan jeoloji eğitimi ile birlikte müze çalışmalarına tekrar başlanmıştır. Müze için görsel örneklerin sistematik ve tematik sergilenmesi için masif ahşap dolaplar yaptırılmış, yurt dışından fosil-mineral örnekleri ve koleksiyonları satın alınmış, dönemin bilimsel çalışmalarına ait örnekler derlenmiştir.

Genel olarak müzenin koleksiyonunda; iz, bitki, zengin mikro, omurgasız (invertebrata) ve omurgalı (vertebrata) fosil koleksiyonları, minarel, kayaç (magmatik, metamorfik ve sedimenter), kömür örnekleri ve jeolojinin çeşitli bilim dallarına ait eğitim amaçlı posterler yer alır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2012  tarih ve B.16.0.KVM.0.13.03.00-151.01.(34)147747  sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Telefon :  0212 473 70 70 – 17529

Açık Olduğu Saatler : Hafta içi 08:30 – 16:45 ( Üniversitemiz  mensupları haricindeki  kişi veya kurumların, ziyaret için randevu almaları gerekmektedir.)

Ziyaret Ücreti : Ücretsiz

E-mail adresi : jeolojimuzesi@istanbul.edu.tr

Web sitesi : muhendislik.istanbul.edu.tr/jeolojimuzesi