Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi

DSC02485DSC02503DSC02443

 

Müzenin Kısa Tanıtımı:

Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı başkanı olan Prof. Dr. Nil Sarı tarafından 1983 yılında koleksiyon oluşturulmaya başlanmıştır. Koleksiyon, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ana bilim dalları, laboratuarları ve eczanesinden, çeşitli hastanelerden, özel muayenehane ve eczanelerden, emekli doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve ebelerden, vefat etmiş sağlık mensuplarının ailelerinden, sahaflardan ve eski eser satan dükkânlardan satın alma ve hibe/bağış yoluyla toplanmıştır.

Müzenin koleksiyonunda; Türk tıp tarihine ait el yazmaları, eski bitki kitaplarından kopya edilen bitki resimleri, Osmanlı minyatürlerinin tıp ile ilgili kopyaları, tıp eğitimi ile tanı ve araştırma amacıyla kullanılan cihaz, alet ve araçları, malzemenin kullanıldığı döneme ait eğitim, araştırma ve tanı laboratuarlarını gösteren tarihi fotoğraf ve çizimler, ilaçla tedavi ve cerrahi tedaviye ait malzemeler, portreler, fermanlar, doktorlara verilen nişanlar, kokartlar ve rozetler, kişi ve kurumlara ait bilgi veren posterler ve belgeler yer alır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2006 tarih ve B.16.0.KVM.0.10.00.03-708(34)20995  sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir.

Müzenin Yeri: Kocamustafapaşa Cd. No:53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İSTANBUL

Telefon: (212) 414 30 00 Dahili: 22649

Açık Olduğu Saatler: Müze binasının restorasyonu nedeniyle kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresictfmuze@istanbul.edu.tr

Web Sitesi: