Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi

DSC02485DSC02503DSC02443

 

 

Müzenin Kısa Tanıtımı:

1983 yılında Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı başkanı olan Prof. Dr. Nil Sarı tarafından bu tarihten itibaren toplanan malzemelerle koleksiyon oluşturulmaya başlanmıştır. Koleksiyon, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ana bilim dalları, laboratuarları ve eczanesinden, çeşitli hastanelerden, özel muayenehane ve eczanelerden, emekli doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve ebelerden, vefat etmiş sağlık mensuplarının ailelerinden, sahaflardan ve eski eser satan dükkânlardan satın alma ve hibe/bağış yoluyla toplanmıştır.

Müzenin koleksiyonunda Türk tıp tarihine ait el yazmaları, eski bitki kitaplarından kopya edilen bitki resimleri, Osmanlı minyatürlerinin tıp ile ilgili kopyaları, tıp eğitimi ile tanı ve araştırma amacıyla kullanılan cihaz, alet ve araçları, malzemenin kullanıldığı döneme ait eğitim, araştırma ve tanı laboratuarlarını gösteren tarihi fotoğraf ve çizimler, ilaçla tedavi ve cerrahi tedaviye ait malzeme, portreler, fermanlar, doktorlara verilen nişan, kokart ve rozetler, sergilenen malzemenin kullanıldığı döneme, ilgili kişi ve kurumlara ait bilgi veren posterler ve işlenen her bir konu, dönemine ait fotoğraf ve belgeler yer alır.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2006 tarih ve B.16.0.KVM.0.10.00.03-708(34)20995  sayılı onayıyla Özel Müze olarak tescillenmiştir

Müzenin Yeri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi Kocamustafapaşa Cd. No:53 Cerrahpaşa 34098 Fatih/İSTANBUL

Telefon: (212) 414 30 00 Dahili: 22649 (Müdür Odası) 22452 (Kapı, güvenlik)

Açık Olduğu Saatler: Müze binasının restorasyonu nedeniyle kapalıdır.

Ziyaret Ücreti: –

E-mail Adresi: ctfmuze@istanbul.edu.tr

Web Sitesi: